Her finner du noen relevante kart over turmuligheter i Lillesand kommune

Trykk på linkene/overskriftene på hvert punkt for å få frem kart!

Kart sentrumstavle

Tur- og friluftsområder i Lillesand sentrum

Oversiktskart

Sykkel- og fotturer i hele kommunen

Dette er et svært godt kart hvor du finner de aller fleste turmulighetene som er merket i kommunen.

Toppturer for store og små i Lillesand

Vi har ikke de høye toppene – men noen fantastiske utsiktspunkt! Tre av dem finner du her (teksten hentet fra patopp.no):

Kart: Olashei 162 moh

Olashei ligger i et populært og mye benyttet turområde nord for Lillesand sentrum. Her er flotte muligheter for friluftsliv hele året. På toppen er det utsikt over Lillesand og landskapet omkring. I dette området er det fine heier, svaberg, skog, myrer og en rekke små vann med gode muligheter for å oppleve bever, rådyr, elg og andre viltarter.
I utkanten av myrene vokser porsen med sin karakteristiske duft. Pors er benyttet blant annet som krydderurt i øl og mjød og også til behandling av sår. Du kjenner den igjen som en lav busk, gjerne i kratt, med litt tykke, mørkegrønne blader.
Området har siden 1993 vært vernet som barskogsreservat. Her finner du flere karakteristiske arter av dyr og planter, blant annet gammel kystfuruskog (250-300 år) som er lite påvirket av hogst og andre inngrep. Både disse gamle trærne og andre planter i området skal ikke fjernes eller ødelegges. Du kan gjerne lage et lite kaffebål, men husk å ta med egen ved. Vinterstid er området Lillesands fineste skiterreng med preparerte løyper helt til toppen så snart det er tilstrekkelig med snø. Du kan se føremelding på www.midt-agderfriluft.no hvor alle løypene i regionen har oppdaterte melding om forholdene.
Adkomst: Fra E-18 ved Lillesand kan du ta nordover mot Birkeland til Storemyr. Ta av mot Grimevann, parkering på merket plass etter ca 750 m. Herfra følger du turvei og tursti mot øst inn i området og opp til toppen. Du kan også ta sørover fra E-18 mot Lillesand til Møglestuhallen. Herfra er det merka løype forbi prestegården og videre nordover forbi Vardehei til Olashei.

Kart: Hisåsen 235 moh

Hisåsen er Lillesands høyeste topp og ligger på grensa til Grimstad. Her er det kystskog med et rikt dyreliv hvor mennesker har levd og virket i mange tusen år. Vi kan finne spor etter noen av disse menneskene den dag i dag. Den høyeste toppen på Hisåsen heter også Storerøys.
Lillerøys er toppen som ligger 500 meter mot sør. Navnet røys kommer sannsynligvis av at det her har vært gravlagt mennesker under en haug av tilbåret stein. Dette var en skikk de hadde i steinalderen og som varte helt frem til vikingetida. Det var nok de viktigste menneskene, så som høvdingene, som fikk sine graver på de høyeste toppene. Dessverre er disse med tiden blitt åpnet og undersøkt for mulige skatter av røvere. På Storerøys er det nå stablet opp en flott varde. Det er et gammelt klebersteinsbrudd i den bratte, vestvendte dalsiden ved skogsbilveien mot Hisåsen, ca 1,5 km nord for parkeringa.
Kleberstein er en metamorf bergart som er både myk og svært varmebestandig. På grunn av høyt innhold av mineralet talk føles kleberstein fettete og glatt. Omkring Hisåsen har det siden vikingetiden blitt hugget ut blokker av kleberstein som deretter er bearbeidet til ulike bruksgjenstander. Hovedsakelig gryter og kar, men også spinnehjul, mortere og støpeformer. Dette var et svært viktig materiale og eksportartikkel for vikingene og klebersteinsgryter fra Norge er funnet i andre europeiske land. Klebersteinsbruddene omkring Hisåsen er fredet etter kulturminneloven og det er derfor ikke lov å fjerne eller bearbeide stein og fjell i og omkring steinbruddene.
Adkomst: Fra Lillesand følger du gamle E-18, nå FV 420, østover til Kaldvell. Ta av nordover mot Vatne. Etter 2,5 km er det et vegkryss med bomvei mot nord og en liten parkeringsplass. Herfra fortsetter turen til fots 2,5 km nordover på grusvei til neste veikryss. Fortsett rett frem og se etter stien på østsiden av veien etter vegkrysset. Stien er merka og går til toppen av Hisåsen.

Kart: Fløresteinen 82 moh

Fløresteinen er for mange ”bytoppen” i Lillesand. Fra sentrum er det om lag 3 km, og turen kan derfor gjerne kombineres med kafébesøk i denne karakteristiske sørlandsbyen. Utsikten fra Fløresteinen strekker seg ut over innseilinga til byen og gir et flott panorama over skjærgården. I gamle dager var det en tradisjon å gå opp på Fløresteinen påskemorgen for å se sola danse av glede. Folk samlet seg på toppen og brente bål.

Denne tradisjonen holdt seg til 1920-åra. Under Napoleonskrigen (1807-1814) var det optisk telegrafstasjon på Vedeheia på Justøya med repeterstasjon på Fløresteinen. Signalapparatet besto av ei høy mast med seks klaffer som kunne stilles i forskjellige posisjoner og dermed formidle ei melding. Dette var et snedig signalsystem ettersom hver klaff representerte et tall. De synlige tallene ble lagt sammen og summen representerte en bestemt melding i kodeboken. Signal nr.4, Skibene, som sees, ere fiendtlige, var naturligvis fryktet. Men det fantes også snillere, lokale varianter så som Signal no. 104 – Rugmel behøves til Bageriet i Kristiansund.

Systemet hadde en vesentlig svakhet ved at det var nødvendig med både sikt, dagslys og en tett kjede av signalstasjoner. Dette ble både kostbart og usikkert og systemet ble nedlagt etter 1814.

Adkomst: Fra E-18 tar du av ved Gaupemyrkrysset mot Lillesand. Kjør forbi Tingsaker camping mot øst og til parkering ved Tingsaker skole. Gå veien tilbake til Flørenes og følg merka blå løype opp til Fløresteinen. Det er naturligvis mulig å parkere i Lillesand sentrum og ta turen til fots eller med sykkel derfra.

 

 

Les også


Velkommen til Lillesand!

Denne sommeren blir litt annerledes enn en vanlig sesong. For dere som velger å tilbringe tid i Lillesand denne våren og sommeren, håper jeg dere får et hyggelig opphold i vår kommune.

Made in Lillesand

Marion Glamsland Berntsen er ekte Lillesander.
Hun bor på Bellevue, rett ovenfor sentrum, med utsikt over innseilingen til Lillesand. Hun har hytte i Høvåg og er oppvokst «på landet», på Glamsland. Sammen med mannen sin, Bjarne, driver hun Matkroken på Indre Årsnes, Høvåg, og Matkroken i sentrum av byen.

Hva skjer i Lillesand?

Lurer du på hva som skjer i Lillesand? Planlegger du en tur til byen? Kanskje en ferietur? Er du her som fastboende – eller turist? På sommeren er det over 150 små- og store arrangement i byen og kommunen. Men det er mye som skjer hele året. Og arrangementene oppdateres på – nettopp; DET SKJER.